กรุงโรม นครแห่งความโรแมนติก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นชื่อของเมืองหลวงในประเทศอิตาลีบริเวณแคว้นลาซีโอซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ กรุงโรมมีหลักฐานว่าถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วตั้งแต่ยุคสมัยโรมันมีสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สนามกีฬาโบราณโคลอสเซียม, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ รวมถึงในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งนับว่าเป็นศูนย์รวมของผู้นับถือศาสนานี้ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและทิวทัศน์ของนครที่เปรียบเสมือนกับความโรแมนติก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่กรุงโรมจำนวนมากกว่าล้านคนในแต่ละ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมีฮานีมูนของคู่รักอีกด้วยซึ่งภายในมีสถานที่ต่างๆที่สวยงาม อนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมของอาคารในสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมซึ่งในเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สถาปัตยกรรมยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจุดไหนของเมืองก็จะเห็นอาคาร, รูปปั้น, น้ำพุ, รางน้ำ, จัสตุรัส ต่างๆที่สวยงามเสมือนเมืองสวรรค์ กรุงโรมนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าก่อนยุคอาณาจักรโรมันนั้นพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 14,000 ปีแล้วสันนิฐานว่าในช่วงยุคหินจากหลักฐานการพบหลักฐานของเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และอาวุธหิน และในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรืองนั้นเริ่มมีการก่อตั้งกรุงโรมขึ้นในช่วง 2,800 ปีก่อน ซึ่งโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงโรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ยังคงครองอันดับต้นๆของยุโรป โดยในปี 2008 กรุงโรมถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับที่ 11 ของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง 8 ล้านต่อปีที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกรุงโรม สถาปัตยกรรมของกรุงโรมนั้นจัดว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากของประเทศภายในกรุงโรมประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งโรมโบราณที่ยังมีให้ชมในปัจจุบันเช่น โคลอสเซียม เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดสามารถจุผู้ชมได้ถึง 60,000 คน สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยโรมัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆเช่น  จัตุรัสโรมัน, Domus Aurea, แพนธีออน, คอลัมน์ทราจัน, Trajan’s Market, สุสานใต้ดิน เป็นต้น สถาปัตยกรรมยุคกลางจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีมากที่สุดในกรุงโรม เช่น  มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และมหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง รวมถึงโรมมีชื่อเสียงจากน้ำพุหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งบอกถึงความสามารถในงานสร้างเครื่องมือส่งน้ำ รางน้ำต่างๆเพื่อใช้ในสาธารณูปโภคของชาวเมืองในสมัยนั้นด้วย

เนเปิลส์ เมืองแห่งไวน์องุ่น

เนเปิลส์ เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณแคว้นกัมปาเนียของอิตาลี เนเปิลส์ ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า นาโปลี เป็นเมืองที่จัดว่ามีความเก่าแก่และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีซึ่งในสมัยอดีตนั้นเนเปิลส์ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ศาสตร์การทำอาหาร รวมถึงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านการหมักไวน์องุ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ เนเปิลส์ก่อตั้งขึ้นมาในช่วง 800 – 1,000 ปีก่อนในช่วงอาณาจักรโรมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองปอมเปอี, เฮอร์คิวเรเนียม เป็นเมืองโบราณเก่าซึ่งล่มสลายจากการทำลายโดยภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79 โดยเมืองเนเปิลส์นั้นจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความรุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยอาณานิคมกรีกจนถึงสมัยอาณาจักรโรมัน และเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมกรีกไปสู่อาณาจักรโรมัน และเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ศาสนา และกวีภาษาละตินที่มีชื่อเสียงซึ่งเนเปิลส์ก็จัดว่าเป็นเมืองที่มีอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมมากกว่ากรุงโรมเสียอีกซึ่งทำให้เนเปิลส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เมืองเนเปิลส์นั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 จนกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเริ่มมีการขยายอาณาเขตเรื่อยๆมาจนในปัจจุบันนั้นเมืองเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในอิตาลี ประมาณการว่ามีประชากรราว 3.1 – 3.5ล้านคนหรืออาจถึง 4.4 ล้านคนโดยประมาณ เนเปิลส์ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเนเปิลส์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเมืองท่าชายทะเลแห่งนี้เคยเป็นเมืองปอมเปอีมาก่อน ทั้งนี้เมืองเนเปิลส์ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งปะทุครั้งล่าสุดในปี 1944 ด้วยเมืองที่มีประชากรหนาแน่นทำให้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการปะทุอีกครั้งของภูเขาไฟลูกนี้ เนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งนี้ซึ่งมีทัศนียภาพของเมืองเก่าและชายทะเลที่สวยงาม หากจะกล่าวในเรื่องของศาสตร์การทำอาหารนั้นเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองแห่งแรกที่คิดค้นการทำพิซซ่าขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นประกอบอาหารโดยการทอดต่อมาเริ่มใช้วิธีโดยการอบในเตาไฟต่อมาเริ่มมีการแพร่หลายของพิซซ่าไปทั่วยุโรปยังมีอิทธิพลด้านดนตรีอย่างแพร่หลาย อย่างเช่นการประดิษฐ์ Romantic guitar และแมนโดลิน รวมทั้งอุปรากรและเพลงท้องถิ่น  นอกจากนี้แล้วเนเปิลส์ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของไวน์องุ่นที่แสนอร่อยซึ่งไวน์องุ่นนั้นนับว่ามีการหมักมายาวนานและเป็นเมืองที่ส่งออกในไวน์องุ่นตั้งแต่สมัยโรมันด้วย

ซานโตรินี

ซานโตรินี หรือ ซันโดรีนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกาะตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ ซานโตรินี มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ธีรา เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่นคืออาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมขอบผาบนเกาะซานโตรินีที่มีความกว้างเพียง 16 กิโลเมตร ทิวทัศน์ของเมืองซานโตรินีจัดว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากและได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้เป็นเกาะสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตซึ่งบนเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งคือ ยอดเขาโปรฟีติสอีเลียส ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะ ซึ่งมีความสูงราว 567 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สำหรับเกาะซานโตรินีนั้นถือกำเนิดขึ้นจากการกระทำของธรณีภาคจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนเกิดเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เกาะนี้ราว 3,600 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเคยมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะโดยมนุษย์ที่กล่าวมาคือ ชาวฟินีเชียน และต่อมาหลังจากนั้น 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนั้นได้มีชาวลาโคเนียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสันนิฐานว่าเป็นสมัยกษัตริย์ไมนอส ผู้ปกครองแห่งเกาะครีต ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนเกาะแห่งนี้จนเกิดเป็นอารยธรรมมิโนอัน นอกจากนี้นักธรณีวิทยาเชื่อว่าเกาะซานโตรินีเกิดการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงช่วงเวลาการปะทุที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการปะทุที่รุนแรงนั้นก่อเกิดคลื่นสึนามิสูง 150 เมตรเคลื่อนตัวเข้าถล่มเกาะทำลายต้นไม้ บ้านเรือน และชาวเมืองจนสิ้นในชั่วข้ามคืนซึ่งการระเบิดทำให้เกาะจมหายไปในทะเล หลักฐานทางประวัตินี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเพลโตในการเขียนตำนานแอตแลนติส ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากอารยธรรมมิโนอันที่ล่มสลาย ทั้งนี้จากการล่มสลายของอารยธรรมดังกล่าวนั้นทำให้นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งคิดริเริ่มติดตามค้นหาอารยธรรมที่สาบสูญ ในปี ค.ศ. 1860 มีการขุดค้นบริเวณที่ถูกเถ้าถ่านและลาวาทับถม พบอาคารบ้านเรือน วิหารเทพเจ้า หลุมฝังศพในหุบเขา โรงละคร และข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสำริด  ปัจจุบันเกาะซานโตรินีเป็นเกาะใหม่ที่เกิดจากการปะทุของลาวาและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนดันแผ่นดินขึ้นมาบนผิวทะเล ปัจจุบันเมืองซานโตรินีจัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคู่รัก ด้วยเมืองที่มีอาคารรูปทรงแปลกตาและมีสีขาวของอาคาร มียอดเป็นโดมสีน้ำเงิน รวมถึงตัวอาคารที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาลดหลั่นลงมาสวยงาม

เที่ยวรถไฟสายโรแมนติก ญี่ปุ่น

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกซึ่งจัดว่าต้องไปชมให้ได้สักครั้งอย่าง ทางรถไฟสายโรแมนติกชมความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทางรถไฟสายโรแมนติกนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นย่านชานเมืองอาราชิยาม่าเป็นเขตสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองที่มีความสวยงามของภูเขา, แม่น้ำและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งทางรถไฟสายดังกล่าวนั้นเป็นทางรถไฟท้องถิ่นของเมืองเกียวโตซึ่งสมัยก่อนใช้เดินทางไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งต้องลัดเลาะไปตามภูเขา ต่อมามีการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเดินทางได้รวดเร็วกว่า สายรถไฟสายนี้จึงถูกยกเลิกแต่ยังคงใช้เดินทางไปยังหมู่บ้านอีกแห่งในหุบเขา ต่อมาบริษัทรถไฟชื่อดังของเกียวโต Sagano Torokko/ Sagano Romantic Train ได้เข้ามาซื้อกิจการและเปิดบริการเป็นรถไฟนำเที่ยวชมธรรมชาติโดยวิ่งระหว่างสถานี Saga Torokko และ Kameoka Torokko ความยาวทั้งสิ้น 7.3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นรถไฟที่ดัดแปลงจากรถไฟดั้งเดิมโดยการต่อเติมให้มีตู้โบกิ้งกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวธรรมชาติอย่างเต็มตา โดยรถไฟสายนี้จะวิ่งด้วยความเร็วที่ 25 กม./ชม. สำหรับทางรถไฟสายดังกล่าวนั้นเปิดบริการให้ชมความงามทั้ง 4 ฤดู ไม่ว่าจะเป็น ซากุระช่วงใบไม้ผลิ, ต้นใบเขียวขจีช่วงฤดูร้อน, ใบไม้แดงช่วงใบไม้ร่วง, และหิมะขาวโพลนช่วงฤดูหนาว แต่ช่วงที่นักท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงปลายฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีส้ม, สีเหลือง เต็มสองข้างทางให้ความสวยงามและความโรแมนติกอย่างมากสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาใช้บริการรถไฟนำเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ นอกจากชมใบไม้แดงแล้วยังมีทิวทัศน์ของภูเขาโฮซุเคียวและแม่น้ำเบื้องล่างที่ใสสะอาดสีน้ำเงินสวยงามมาก เรียกได้ว่าประทับใจนับตั้งแต่ออกจากสถานีเริ่มต้นจนสิ้นสุดสถานีเลยก็ว่าได้ นอกจากความงามของทางรถไฟสายโรแมนติกแล้ว ย่านอาราชิยาม่าจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต ภายในมีธรรมชาติที่หลากหลายเช่น ป่าไผ่ที่ขึ้นยังสวยงามสองข้างทางถึง 500 เมตร สะพานไม้ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และจุดชมวิวธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำรวมถึงได้เรียนรู้ชีวิตของชาวเมืองท้องถิ่นในย่านนี้นอกจากเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและรถไฟสายโรแมนติกที่ย่านอาราชิยาม่าแล้ว เมืองเกียวโตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายในเมืองให้เราได้เที่ยวชมกัน เช่น วัดต่างๆ  ศาลเจ้า  และปราสาทซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของเมืองเกียวโต รวมถึงย่านถนนคนเดินที่มีของกิน ของที่ระลึกให้เลือกซื้อจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติตองการิโร

อุทยานแห่งชาติตองการิโร เป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสม ภายในอุทยานแห่งชาตินี้นั้นมีธรรมชาติที่สวยงาม ต้นไม้ พรรณไม้เขียวขจี และทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ น้ำพุร้อน รวมถึงภูเขาไฟขนาดใหญ่จำนวน 3 ลูกภายในเขตอุทยานซึ่งมีความงดงามหลากหลายเปรียบเสมือนกับสวรรค์แห่งซีกโลกใต้ อุทยานแห่งชาติตองการิโร (Tongariro National Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภูเขาไฟจำนวน 3 ลูก คือ ภูเขาไฟรัวเปฮู , ภูเขาไฟงาอูรูฮอเอ และสุดท้าย คือ ภูเขาไฟตองการิโร นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อน ทะเลสาบ และทุ่งหญ้าแบบแอลไฟน์ รวมไปถึงการมีระบบนิเวศน์ที่หลากหลายและภูมิทัศน์ที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้จัดว่ายอดนิยมมากเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ของผู้กำกับ ปีเตอร์ แจ็คสัน ที่ใช้สถานที่จำลองฉากดินแดนภูมรณะในเรื่อง เสมือนว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาตามรอยภาพยนตร์นั่นเอง สำหรับภูเขาไฟทั้ง 3 ลูกภายในอุทยานแห่งชาติตองการิโรนั้นเป็นภูเขาไฟประเภทกรวยสลับชั้นซึ่งยังไม่ดับสนิท บริเวณพื้นที่ของภูเขาไฟนั้นมีสภาพภูมิประเทศแบบทุ่งดินภูเขาไฟอันแห้งแล้ง และมีทะเลสาบ น้ำพุร้อนกว่าร้อยจุดในบริเวณนั้นจนได้ให้ได้รับขนานว่า เยลโล่สโตนแห่งซีกโลกใต้ นอกจากนี้บริเวณอื่นๆของอุทยานยังมีส่วนที่เป็นธรรมชาติเช่น ลำธาร, ทะเลสาบ น้ำที่หิมะละลายลงมาจากภูเขาสูงจนเกิดทะเลสาบน้ำจืดสีน้ำเงินที่สวยงามรวมถึงลำธารที่ใสสะอาด อุทยานแห่งชาติตองการิโร สามารถท่องเที่ยวได้เกือบทุกฤดูแต่นิยมที่สุดคือฤดูร้อนโดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนโดยการเดินป่า ล่องเรือ กิจกรรมพายเรือ รวมถึงปั่นจักรยานเสือภูเขา และในช่วงฤดูหนาวนั้นนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเล่นสกีและสโนว์บอร์ดในช่วงฤดูหนาว นอกจากภูมิทัศน์อันแสนมหัศจรรย์แล้ว อุทยานแห่งชาติ Tongariro ยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การมาสำรวจ หยุดพักที่ 1923 Glacier Hut ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสกี เยี่ยมชม Kaikawaka Villa ซึ่งเป็นกระท่อมพรานป่าตั้งแต่สมัยทศวรรษปี 1930 และไปชม Tongariro Chateau ซึ่งเป็นคฤหาสน์แบบจอร์เจีย  อุทยานแห่งชาติ ตองการิโรนั่น ตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะเหนือ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ 4-5 ชั่วโมงจากโอ๊คแลนด์หรือเวลลิงตัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้โดยรถไฟจากทั้ง 2 เมืองนี้ได้ รถไฟจะจอดที่  National Park Village ที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าใหญ่ไพศาล เปิดให้บริการตลอดทั้งปีและไม่มีค่าเข้าชม

ชมวิว 360 องศาที่ตึกวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

นอกจากสถานที่ชมความงามของธรรมชาติสุดโรแมนติกแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวชมวิวเมืองใหญ่ที่สวยงามยามค่ำคืนก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยอีกหนึ่งจุดชมวิวอย่าง ตึกวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ตึกระฟ้าแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จัดว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา อาคารวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นั้นเดิมทีมีชื่อว่า ฟรีดอมทาวเวอร์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เดิมของกลุ่มอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเกิดการก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 จนอาคารถล่มพังเสียหายทั้งหมด ซึ่งอาคารวันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์สร้างขึ้นในจุดของอาคารที่สามห่างจากอนุสรณ์สถานอาคารหนึ่งและอาคารสอง ในพื้นที่ 16 เอเคอร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้มีความแข็งแรงและทนต่อเพลิงไหม่รุนแรงรวมถึงมีจุดปลอดภัย การออกแบบโครงสร้างที่อาคารทนต่อการถล่มจากเพลิงไหม้รวมถึงออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวระดับ 8 อีกด้วย วันเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เริ่มก่อสร้างโดยเริ่มวางรากฐานเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2006 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดตัวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2014 ภายในอาคารใช้เป็นอาคารสำนักงานและหอวิทยุสื่อสาร รวมถึงจุดชมวิวของนครนิวยอร์คและอ่าวแมนฮัตตันโดยรอบถึง 360 องศา ตัวอาคารออกแบบในรูปทรงแบบเลขาคณิตและประกอบกระจกทั้งหมด ด้านบนอาคารมีโดมซึ่งเป็นจุดของเสาสัญญาณสื่อสารและสังเกตการณ์ ตัวอาคารมีทั้งหมด 94 ชั้น มีความสูง 541 เมตร ถูกจัดให้เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 หลังจากเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิมถูกทำลายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ทางคณะผู้บริหารและผู้ว่าการรัฐได้มีการประชุมเรื่องของการสร้างอาคารหลังใหม่ทันที ต่อมาในปี 2003 บริษัทพัฒนาโลว์เออร์แมนฮัตตัน ได้มีการเสนอแข่งขันให้ออกแบบอาคารหลังใหม่ แต่ทว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในเมืองเนื่องจากยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน โครงการดังกล่าวจึงมีการยืดเยื้อมาเรื่อยๆ หลังจากพื้นที่ของอาคาร 1 และ 2 หลังเดิมถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานและยังมีพื้นที่ของกลุ่มอาคารหลังเดิมที่ถูกทำลายได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สร้างอาคารใหม่จากเดิมพื้นที่อาคาร 1 และ 2 มาเป็นกลุ่มอาคาร 3 ถึง 7 โดยการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อว่า David Childs และวิศวกรจาก WSP Cantor Seinuk ซึ่งการออกแบบโครงการตึกนั้นมีความยืดยุ่นของโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารและความปลอดภัยทั้งในด้านประสบเหตุการก่อวินาศกรรม ทางหนีไฟ ระบบป้องกันไฟและโครงสร้างเหล็กที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิของไฟอีกด้วย เสริมด้วยคอนกรีตแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ หนา 1 เมตร หุ้มรอบแกนฉุกเฉิน สปริงเกอร์ และบันไดสำหรับหน่วยกู้ภัย ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารที่มีระบบความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนวันที่ 11 กันยายน 2001

เขาช้างเผือก

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ ผมขอแนะนำ เขาช้างเผือก  สถานที่ท่องเที่ยวสุดมันในการเดินทางชมธรรมชาติด้วยแรงของตัวเอง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีหัวใจรักการผจญภัย กึ่ง ๆ ปนหวาดเสียวหน่อย ๆ เหมาะสำหรับทดสอบแรงใจของคู่รักได้เลยนะครับ จากเรื่องผจญภัยมาเรื่องความสวยงามและอากาศแบบธรรมชาติผมให้ร้อยคะแนนเต็ม หลายเหตุผลทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปที่นั่น เพราะเขาช้างเผือกไม่ได้เปิดให้เดินทางได้ตลอดทั้งปี หรือบางปีก็ไม่เปิดให้เข้าไปเลยก็มี รวมถึงยังจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอีกด้วย เหล่านี้ยิ่งทำให้เขาช้างเผือกดูมีเสน่ห์และน่าค้นหามากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีอีกหลายเสียงหนาหูเช่นกันที่บอกว่า การเดินขึ้นเขาช้างเผือกไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลยนะ วันนี้เราเลยขนเอาข้อน่ารู้ก่อนไปเที่ยวเขาช้างเผือกกัน ไว้เมื่อเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมื่อไร จะได้ตักตวงความสนุกกันได้แบบเต็มเหนี่ยว  ยอดเขาช้างเผือก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,249 เมตร โดยรวมแล้วถือเป็นยอดเขาที่ไม่สูงมาก สามารถเดินได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความฟิตของแต่ละคนล้วน ๆอุทยานจำกัดนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเที่ยวเขาช้างเผือก เพียงวันละไม่เกิน 60 คนเท่านั้น   เขาช้างเผือกจะเปิดให้เที่ยวประมาณช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ หากแต่ก็มีบางปีที่ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไป เนื่องจากสภาพอากาศ เส้นทางเดิน รวมถึงช้างป่าที่อาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยว วิธีที่ดีที่สุดควรโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โทรศัพท์ 098 252 0359, 034 510 979

โบราโบร่า เฟรนช์โปลีเนเซีย

เกาะแห่งนี้ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยจริงๆ งดงามด้วยวิวทิวทัศน์แล้ว น้ำทะเลที่นี่ใสสะอาดหมดจดเลยจริงๆแถมบรรยากาศก็ดูแล้วไม่วุ่นวายแม้แต่นิดเดียวเลยและที่แห่งเป็นหมู่เกาะที่ตั้งทางมหาสมุทรแปซิฟิก  เป็นหมู่เกาะอันดับต้นๆ ที่คู่รักส่วนใหญ่เลือกที่จะมาฮันนีมูนกัน เนื่องจากเกาะสวรรค์แห่งนี้ มีน้ำทะเลสีคราม หาดทรายขาวนุ่มเรียงรายไปด้วยต้นปาล์ม ถูกโอบกอดด้วยภูเขาสีเขียวชอุ่มอีกชั้น สวยงามเกินบรรยายจนได้ชื่อว่า “ราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต้” นั้นคือเกาะเกาะโบรา โบร่า อยู่ในประเทศเฟรนช์โปลีนีเซีย ประเทศที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสเป็นหมู่เกาะอันดับแรกที่คู่รักมักจะเลือกเป็นสถานที่ฮันนีมูนและพักผ่อนอีกด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกเลยว่าสงบมากทีเดียว ทะเลที่นี่พูดได้เลยว่า มันยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียว น้ำใส น่าลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ที่นี่มีกิจกรรมที่มากมายเหลือเกินหาทำที่ไหนไม่ได้เลยนั้นคือการดำน้ำลงไปให้อาหารปลาฉลามซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การไปชมปืนใหญ่โบราณที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สุดท้ายคู่รักนักช้อปไม่พลาดอย่างยิ่งเลยทีเดียว กับ กิจกรรมช้อปปิ้งเพื่อจับจ่ายหาซื้อสินค้าที่ระลึก ซึ่งได้แก่สินค้าจำพวกอัญมณีเครื่องประดับและไข่มุกดำตาฮิติที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั่วโลก นอกจากนี้คุณต้องไม่พลาดการเพลิดเพลินไปกับความอร่อยจากร้านอาหารนานาชาติที่มีไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆสดเน้นอย่างดีเยี่ยมเลย

เกาะมัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวสำหรับคู่รักแล้วละก่อนต้องบอกเลยว่า มีหลากหลายสถานที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม แน่นอนว่า คู่รักทุกคู่ก็ต้องพูดคุยกันเรื่องของการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ แต่มีอยู่ที่หนึ่งในต่างประเทศต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกเลยทีเดียวและหลายคู่ก็อยากจะเดินทางไปสัมผัสเป็นอย่างมากเลยจริงๆ ด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกเลยว่า โค-ตะ-ระ โรแมนติกมากเลยทีเดียว ที่รอบด้านเต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวละเอียด และน้ำทะเลใสปานกระจกตัดกับท้องฟ้าสีคราม บวกกับวิลล่าหรูซึ่งตั้งอยู่บนสะพานไม้พร้อมเข้าถึงผืนน้ำได้อย่างเป็นส่วนตัว ทำให้คู่รักที่ได้ไปถึงกับติดใจจนไม่อยากกลับเลยล่ะ ที่นี่คือ เกาะมัลดีฟส์ ประเทศมัลดีฟส์ เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะอยู่ในบนมหาสมุทรอินเดียที่ต้องพูดตรงเลยว่า เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามที่หนึ่งบนโลกเลยก็ว่าได้ เหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนและที่นี่ก็ยังเหมาะกับคู่รักที่ต้องบรรยากาศแบบเงียบสงบชมทะเลที่มีความสดใสโดยธรรมชาติ ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นประเทศเล็ก หมู่เกาะเล็กๆก็ตาม แต่ที่นี่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอน ผ่อนคลายกับเรื่องราวเครียดๆได้อย่างดีเลยทีเดียว ที่นี่ทะเลสวยงามมากที่หนึ่งของโลก ที่นี่ผู้คนไม่เยอะเหมาะกับการพักผ่อนและพาคนรักมาท่องเที่ยวอีกด้วย  ผมยังอยากเดินทางไปเลยทีเดียว ผมยังไม่เคยได้เดินทางไปเลย แต่ก็ช่วงนี้ขอเก็บตังค์ก่อนนะครับ ไว้จะเดินทางไปท่องเที่ยวและพาคนที่ผมรักไปด้วย

 

จุดชมวิว พัทยา

ต้องยกให้เป็นอีกที่หนึ่งสำหรับจุดชมวิวที่เหมาะสำหรับคู่รักเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ต้องแนะนำให้มาเลยจริงๆสำหรับคู่รักสายเที่ยวอย่างแท้จริงหรือไม่ใช่สายเที่ยวก็เหอะ แต่เป็นอีกที่ที่ต้องบอกเลยว่ามีความโรแมนติกเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งสถานที่ทื่ต้องบอกเลยว่า ได้เห็นถึงความรักความอบอุ่นอย่างแท้จริงเลยนะครับ แน่นอนว่าที่นี่ตอนกลางคืนมีความโรแมนติกเขาไปอีก กับ จุดชมวิวเมืองพัทยา เขาส.ทร.5 พัทยา จังหวัดชลบุรี ต้องบอกเลยว่า เป็นจุดหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยจริงๆ คู่รักคู่ไหนเดินไปทางชมวิวที่นี่ต้องบอกเลยว่า ต้องไปสองเวลา ช่วงเวลาเช้าก็ต้องบอกเลยว่า ก็ว่าสวยแล้ว ได้เห็นน้ำทะเลใสๆสีฟ้าสวยสดงดงามเลยจริงๆ ถ้าเดินทางไปชมวิวตอนกลางคืนแล้วละก่อน ต้องบอกเลยว่า โรแมนติกมากมายเลยทีเดียว ได้เห็นแสงไฟตอนกลางคืนที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว จุดชมวิวนี้อยู่บริเวณเลียบหาดทรายเมืองพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือจนถึงท่าเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ เมื่อใครได้ขึ้นมาแล้วที่จุดชมวิวแล้วละก็ต้องเข้ามากราบไหว้กรมหลวงชุมพร ขอพรให้คู่รักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะอยู่บริเวณจุดชมวิว เขาส.ทร.5 พัทยา เดินทางกันไปง่ายๆ ทางขึ้นเขา ส.ทร.5 พัทยาเมื่อขับตรงมากจากพัทยาใต้ ผ่านโค้งหักซอกให้สังเกตุป้อมตำรวจด้านขวามือค่ะ หรือถ้ามาจากทางจอมเทียนเลี้ยนซ้าย 3 แยก Sugar Hut 500 เมตรสังเกตุป้อมตำรวจซ้ายมือค่ะต้องบอกเลยว่า จุดขมวิวที่นี่เป็นอีกที่ที่ทำให้คู่รักมีความสุขอย่างแน่นอนจริงๆ กับจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่หนึ่งของคู่รัก