กรุงโรม นครแห่งความโรแมนติก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นชื่อของเมืองหลวงในประเทศอิตาลีบริเวณแคว้นลาซีโอซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ กรุงโรมมีหลักฐานว่าถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วตั้งแต่ยุคสมัยโรมันมีสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สนามกีฬาโบราณโคลอสเซียม, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ รวมถึงในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งนับว่าเป็นศูนย์รวมของผู้นับถือศาสนานี้ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและทิวทัศน์ของนครที่เปรียบเสมือนกับความโรแมนติก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่กรุงโรมจำนวนมากกว่าล้านคนในแต่ละ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมีฮานีมูนของคู่รักอีกด้วยซึ่งภายในมีสถานที่ต่างๆที่สวยงาม อนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมของอาคารในสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมซึ่งในเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สถาปัตยกรรมยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจุดไหนของเมืองก็จะเห็นอาคาร, รูปปั้น, น้ำพุ, รางน้ำ, จัสตุรัส ต่างๆที่สวยงามเสมือนเมืองสวรรค์ กรุงโรมนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าก่อนยุคอาณาจักรโรมันนั้นพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 14,000 ปีแล้วสันนิฐานว่าในช่วงยุคหินจากหลักฐานการพบหลักฐานของเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และอาวุธหิน และในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรืองนั้นเริ่มมีการก่อตั้งกรุงโรมขึ้นในช่วง 2,800 ปีก่อน ซึ่งโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงโรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ยังคงครองอันดับต้นๆของยุโรป โดยในปี 2008 กรุงโรมถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับที่ 11 ของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง 8 ล้านต่อปีที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกรุงโรม สถาปัตยกรรมของกรุงโรมนั้นจัดว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากของประเทศภายในกรุงโรมประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งโรมโบราณที่ยังมีให้ชมในปัจจุบันเช่น โคลอสเซียม เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดสามารถจุผู้ชมได้ถึง 60,000 คน สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยโรมัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆเช่น  จัตุรัสโรมัน, Domus Aurea, แพนธีออน, คอลัมน์ทราจัน, Trajan’s Market, สุสานใต้ดิน เป็นต้น สถาปัตยกรรมยุคกลางจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีมากที่สุดในกรุงโรม เช่น  มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และมหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง รวมถึงโรมมีชื่อเสียงจากน้ำพุหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งบอกถึงความสามารถในงานสร้างเครื่องมือส่งน้ำ รางน้ำต่างๆเพื่อใช้ในสาธารณูปโภคของชาวเมืองในสมัยนั้นด้วย