ซานโตรินี

ซานโตรินี หรือ ซันโดรีนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกาะตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ ซานโตรินี มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ธีรา เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่นคืออาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมขอบผาบนเกาะซานโตรินีที่มีความกว้างเพียง 16 กิโลเมตร ทิวทัศน์ของเมืองซานโตรินีจัดว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากและได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้เป็นเกาะสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตซึ่งบนเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งคือ ยอดเขาโปรฟีติสอีเลียส ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะ ซึ่งมีความสูงราว 567 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สำหรับเกาะซานโตรินีนั้นถือกำเนิดขึ้นจากการกระทำของธรณีภาคจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนเกิดเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เกาะนี้ราว 3,600 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเคยมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะโดยมนุษย์ที่กล่าวมาคือ ชาวฟินีเชียน และต่อมาหลังจากนั้น 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนั้นได้มีชาวลาโคเนียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสันนิฐานว่าเป็นสมัยกษัตริย์ไมนอส ผู้ปกครองแห่งเกาะครีต ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนเกาะแห่งนี้จนเกิดเป็นอารยธรรมมิโนอัน นอกจากนี้นักธรณีวิทยาเชื่อว่าเกาะซานโตรินีเกิดการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงช่วงเวลาการปะทุที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการปะทุที่รุนแรงนั้นก่อเกิดคลื่นสึนามิสูง 150 เมตรเคลื่อนตัวเข้าถล่มเกาะทำลายต้นไม้ บ้านเรือน และชาวเมืองจนสิ้นในชั่วข้ามคืนซึ่งการระเบิดทำให้เกาะจมหายไปในทะเล หลักฐานทางประวัตินี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเพลโตในการเขียนตำนานแอตแลนติส ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากอารยธรรมมิโนอันที่ล่มสลาย ทั้งนี้จากการล่มสลายของอารยธรรมดังกล่าวนั้นทำให้นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งคิดริเริ่มติดตามค้นหาอารยธรรมที่สาบสูญ ในปี ค.ศ. 1860 มีการขุดค้นบริเวณที่ถูกเถ้าถ่านและลาวาทับถม พบอาคารบ้านเรือน วิหารเทพเจ้า หลุมฝังศพในหุบเขา โรงละคร และข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสำริด  ปัจจุบันเกาะซานโตรินีเป็นเกาะใหม่ที่เกิดจากการปะทุของลาวาและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนดันแผ่นดินขึ้นมาบนผิวทะเล ปัจจุบันเมืองซานโตรินีจัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคู่รัก ด้วยเมืองที่มีอาคารรูปทรงแปลกตาและมีสีขาวของอาคาร มียอดเป็นโดมสีน้ำเงิน รวมถึงตัวอาคารที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาลดหลั่นลงมาสวยงาม