เที่ยวรถไฟสายโรแมนติก ญี่ปุ่น

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกซึ่งจัดว่าต้องไปชมให้ได้สักครั้งอย่าง ทางรถไฟสายโรแมนติกชมความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทางรถไฟสายโรแมนติกนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นย่านชานเมืองอาราชิยาม่าเป็นเขตสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองที่มีความสวยงามของภูเขา, แม่น้ำและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งทางรถไฟสายดังกล่าวนั้นเป็นทางรถไฟท้องถิ่นของเมืองเกียวโตซึ่งสมัยก่อนใช้เดินทางไปยังเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งต้องลัดเลาะไปตามภูเขา ต่อมามีการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเดินทางได้รวดเร็วกว่า สายรถไฟสายนี้จึงถูกยกเลิกแต่ยังคงใช้เดินทางไปยังหมู่บ้านอีกแห่งในหุบเขา ต่อมาบริษัทรถไฟชื่อดังของเกียวโต Sagano Torokko/ Sagano Romantic Train ได้เข้ามาซื้อกิจการและเปิดบริการเป็นรถไฟนำเที่ยวชมธรรมชาติโดยวิ่งระหว่างสถานี Saga Torokko และ Kameoka Torokko ความยาวทั้งสิ้น 7.3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นรถไฟที่ดัดแปลงจากรถไฟดั้งเดิมโดยการต่อเติมให้มีตู้โบกิ้งกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวธรรมชาติอย่างเต็มตา โดยรถไฟสายนี้จะวิ่งด้วยความเร็วที่ 25 กม./ชม. สำหรับทางรถไฟสายดังกล่าวนั้นเปิดบริการให้ชมความงามทั้ง 4 ฤดู ไม่ว่าจะเป็น ซากุระช่วงใบไม้ผลิ, ต้นใบเขียวขจีช่วงฤดูร้อน, ใบไม้แดงช่วงใบไม้ร่วง, และหิมะขาวโพลนช่วงฤดูหนาว แต่ช่วงที่นักท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงปลายฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง, สีส้ม, สีเหลือง เต็มสองข้างทางให้ความสวยงามและความโรแมนติกอย่างมากสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาใช้บริการรถไฟนำเที่ยวชมความงามของธรรมชาติ นอกจากชมใบไม้แดงแล้วยังมีทิวทัศน์ของภูเขาโฮซุเคียวและแม่น้ำเบื้องล่างที่ใสสะอาดสีน้ำเงินสวยงามมาก เรียกได้ว่าประทับใจนับตั้งแต่ออกจากสถานีเริ่มต้นจนสิ้นสุดสถานีเลยก็ว่าได้ นอกจากความงามของทางรถไฟสายโรแมนติกแล้ว ย่านอาราชิยาม่าจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต ภายในมีธรรมชาติที่หลากหลายเช่น ป่าไผ่ที่ขึ้นยังสวยงามสองข้างทางถึง 500 เมตร สะพานไม้ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และจุดชมวิวธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำรวมถึงได้เรียนรู้ชีวิตของชาวเมืองท้องถิ่นในย่านนี้นอกจากเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและรถไฟสายโรแมนติกที่ย่านอาราชิยาม่าแล้ว เมืองเกียวโตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายในเมืองให้เราได้เที่ยวชมกัน เช่น วัดต่างๆ  ศาลเจ้า  และปราสาทซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของเมืองเกียวโต รวมถึงย่านถนนคนเดินที่มีของกิน ของที่ระลึกให้เลือกซื้อจำนวนมาก