เนเปิลส์ เมืองแห่งไวน์องุ่น

เนเปิลส์ เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณแคว้นกัมปาเนียของอิตาลี เนเปิลส์ ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า นาโปลี เป็นเมืองที่จัดว่ามีความเก่าแก่และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีซึ่งในสมัยอดีตนั้นเนเปิลส์ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ศาสตร์การทำอาหาร รวมถึงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านการหมักไวน์องุ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ เนเปิลส์ก่อตั้งขึ้นมาในช่วง 800 – 1,000 ปีก่อนในช่วงอาณาจักรโรมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองปอมเปอี, เฮอร์คิวเรเนียม เป็นเมืองโบราณเก่าซึ่งล่มสลายจากการทำลายโดยภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79 โดยเมืองเนเปิลส์นั้นจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความรุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยอาณานิคมกรีกจนถึงสมัยอาณาจักรโรมัน และเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมกรีกไปสู่อาณาจักรโรมัน และเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ศาสนา และกวีภาษาละตินที่มีชื่อเสียงซึ่งเนเปิลส์ก็จัดว่าเป็นเมืองที่มีอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมมากกว่ากรุงโรมเสียอีกซึ่งทำให้เนเปิลส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เมืองเนเปิลส์นั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 จนกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเริ่มมีการขยายอาณาเขตเรื่อยๆมาจนในปัจจุบันนั้นเมืองเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในอิตาลี ประมาณการว่ามีประชากรราว 3.1 – 3.5ล้านคนหรืออาจถึง 4.4 ล้านคนโดยประมาณ เนเปิลส์ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเนเปิลส์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเมืองท่าชายทะเลแห่งนี้เคยเป็นเมืองปอมเปอีมาก่อน ทั้งนี้เมืองเนเปิลส์ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งปะทุครั้งล่าสุดในปี 1944 ด้วยเมืองที่มีประชากรหนาแน่นทำให้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการปะทุอีกครั้งของภูเขาไฟลูกนี้ เนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งนี้ซึ่งมีทัศนียภาพของเมืองเก่าและชายทะเลที่สวยงาม หากจะกล่าวในเรื่องของศาสตร์การทำอาหารนั้นเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองแห่งแรกที่คิดค้นการทำพิซซ่าขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นประกอบอาหารโดยการทอดต่อมาเริ่มใช้วิธีโดยการอบในเตาไฟต่อมาเริ่มมีการแพร่หลายของพิซซ่าไปทั่วยุโรปยังมีอิทธิพลด้านดนตรีอย่างแพร่หลาย อย่างเช่นการประดิษฐ์ Romantic guitar และแมนโดลิน รวมทั้งอุปรากรและเพลงท้องถิ่น  นอกจากนี้แล้วเนเปิลส์ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของไวน์องุ่นที่แสนอร่อยซึ่งไวน์องุ่นนั้นนับว่ามีการหมักมายาวนานและเป็นเมืองที่ส่งออกในไวน์องุ่นตั้งแต่สมัยโรมันด้วย