กรุงโรม นครแห่งความโรแมนติก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นชื่อของเมืองหลวงในประเทศอิตาลีบริเวณแคว้นลาซีโอซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ กรุงโรมมีหลักฐานว่าถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วตั้งแต่ยุคสมัยโรมันมีสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สนามกีฬาโบราณโคลอสเซียม, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ รวมถึงในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งนับว่าเป็นศูนย์รวมของผู้นับถือศาสนานี้ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและทิวทัศน์ของนครที่เปรียบเสมือนกับความโรแมนติก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่กรุงโรมจำนวนมากกว่าล้านคนในแต่ละ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมีฮานีมูนของคู่รักอีกด้วยซึ่งภายในมีสถานที่ต่างๆที่สวยงาม อนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมของอาคารในสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมซึ่งในเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สถาปัตยกรรมยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจุดไหนของเมืองก็จะเห็นอาคาร, รูปปั้น, น้ำพุ, รางน้ำ, จัสตุรัส ต่างๆที่สวยงามเสมือนเมืองสวรรค์ กรุงโรมนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าก่อนยุคอาณาจักรโรมันนั้นพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 14,000 ปีแล้วสันนิฐานว่าในช่วงยุคหินจากหลักฐานการพบหลักฐานของเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และอาวุธหิน และในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรืองนั้นเริ่มมีการก่อตั้งกรุงโรมขึ้นในช่วง 2,800 ปีก่อน ซึ่งโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงโรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ยังคงครองอันดับต้นๆของยุโรป โดยในปี 2008 กรุงโรมถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับที่ 11 ของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง 8 ล้านต่อปีที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกรุงโรม สถาปัตยกรรมของกรุงโรมนั้นจัดว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากของประเทศภายในกรุงโรมประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งโรมโบราณที่ยังมีให้ชมในปัจจุบันเช่น โคลอสเซียม เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดสามารถจุผู้ชมได้ถึง 60,000 คน สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยโรมัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆเช่น  จัตุรัสโรมัน, Domus Aurea, แพนธีออน, คอลัมน์ทราจัน, Trajan’s Market, สุสานใต้ดิน เป็นต้น สถาปัตยกรรมยุคกลางจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีมากที่สุดในกรุงโรม เช่น  มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และมหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง รวมถึงโรมมีชื่อเสียงจากน้ำพุหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งบอกถึงความสามารถในงานสร้างเครื่องมือส่งน้ำ รางน้ำต่างๆเพื่อใช้ในสาธารณูปโภคของชาวเมืองในสมัยนั้นด้วย

ซานโตรินี

ซานโตรินี หรือ ซันโดรีนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกาะตอนใต้ของทะเลอีเจียน ประเทศกรีซ ซานโตรินี มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ธีรา เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่นคืออาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมขอบผาบนเกาะซานโตรินีที่มีความกว้างเพียง 16 กิโลเมตร ทิวทัศน์ของเมืองซานโตรินีจัดว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากและได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้เป็นเกาะสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตซึ่งบนเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งคือ ยอดเขาโปรฟีติสอีเลียส ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะ ซึ่งมีความสูงราว 567 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สำหรับเกาะซานโตรินีนั้นถือกำเนิดขึ้นจากการกระทำของธรณีภาคจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนเกิดเป็นเกาะขึ้นมาซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เกาะนี้ราว 3,600 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเคยมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะโดยมนุษย์ที่กล่าวมาคือ ชาวฟินีเชียน และต่อมาหลังจากนั้น 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนั้นได้มีชาวลาโคเนียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสันนิฐานว่าเป็นสมัยกษัตริย์ไมนอส ผู้ปกครองแห่งเกาะครีต ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนเกาะแห่งนี้จนเกิดเป็นอารยธรรมมิโนอัน นอกจากนี้นักธรณีวิทยาเชื่อว่าเกาะซานโตรินีเกิดการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1,650 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงช่วงเวลาการปะทุที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการปะทุที่รุนแรงนั้นก่อเกิดคลื่นสึนามิสูง 150 เมตรเคลื่อนตัวเข้าถล่มเกาะทำลายต้นไม้ บ้านเรือน และชาวเมืองจนสิ้นในชั่วข้ามคืนซึ่งการระเบิดทำให้เกาะจมหายไปในทะเล หลักฐานทางประวัตินี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเพลโตในการเขียนตำนานแอตแลนติส ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากอารยธรรมมิโนอันที่ล่มสลาย ทั้งนี้จากการล่มสลายของอารยธรรมดังกล่าวนั้นทำให้นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งคิดริเริ่มติดตามค้นหาอารยธรรมที่สาบสูญ ในปี ค.ศ. 1860 มีการขุดค้นบริเวณที่ถูกเถ้าถ่านและลาวาทับถม พบอาคารบ้านเรือน วิหารเทพเจ้า หลุมฝังศพในหุบเขา โรงละคร และข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสำริด  ปัจจุบันเกาะซานโตรินีเป็นเกาะใหม่ที่เกิดจากการปะทุของลาวาและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนดันแผ่นดินขึ้นมาบนผิวทะเล ปัจจุบันเมืองซานโตรินีจัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคู่รัก ด้วยเมืองที่มีอาคารรูปทรงแปลกตาและมีสีขาวของอาคาร มียอดเป็นโดมสีน้ำเงิน รวมถึงตัวอาคารที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาลดหลั่นลงมาสวยงาม

เขาช้างเผือก

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ ผมขอแนะนำ เขาช้างเผือก  สถานที่ท่องเที่ยวสุดมันในการเดินทางชมธรรมชาติด้วยแรงของตัวเอง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีหัวใจรักการผจญภัย กึ่ง ๆ ปนหวาดเสียวหน่อย ๆ เหมาะสำหรับทดสอบแรงใจของคู่รักได้เลยนะครับ จากเรื่องผจญภัยมาเรื่องความสวยงามและอากาศแบบธรรมชาติผมให้ร้อยคะแนนเต็ม หลายเหตุผลทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปที่นั่น เพราะเขาช้างเผือกไม่ได้เปิดให้เดินทางได้ตลอดทั้งปี หรือบางปีก็ไม่เปิดให้เข้าไปเลยก็มี รวมถึงยังจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอีกด้วย เหล่านี้ยิ่งทำให้เขาช้างเผือกดูมีเสน่ห์และน่าค้นหามากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีอีกหลายเสียงหนาหูเช่นกันที่บอกว่า การเดินขึ้นเขาช้างเผือกไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลยนะ วันนี้เราเลยขนเอาข้อน่ารู้ก่อนไปเที่ยวเขาช้างเผือกกัน ไว้เมื่อเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมื่อไร จะได้ตักตวงความสนุกกันได้แบบเต็มเหนี่ยว  ยอดเขาช้างเผือก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,249 เมตร โดยรวมแล้วถือเป็นยอดเขาที่ไม่สูงมาก สามารถเดินได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความฟิตของแต่ละคนล้วน ๆอุทยานจำกัดนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเที่ยวเขาช้างเผือก เพียงวันละไม่เกิน 60 คนเท่านั้น   เขาช้างเผือกจะเปิดให้เที่ยวประมาณช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ หากแต่ก็มีบางปีที่ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไป เนื่องจากสภาพอากาศ เส้นทางเดิน รวมถึงช้างป่าที่อาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยว วิธีที่ดีที่สุดควรโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โทรศัพท์ 098 252 0359, 034 510 979