กรุงโรม นครแห่งความโรแมนติก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นชื่อของเมืองหลวงในประเทศอิตาลีบริเวณแคว้นลาซีโอซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศ กรุงโรมมีหลักฐานว่าถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วตั้งแต่ยุคสมัยโรมันมีสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่างๆมากมาย เช่น สนามกีฬาโบราณโคลอสเซียม, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ รวมถึงในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งนับว่าเป็นศูนย์รวมของผู้นับถือศาสนานี้ กรุงโรมนั้นจัดว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามและทิวทัศน์ของนครที่เปรียบเสมือนกับความโรแมนติก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่กรุงโรมจำนวนมากกว่าล้านคนในแต่ละ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมีฮานีมูนของคู่รักอีกด้วยซึ่งภายในมีสถานที่ต่างๆที่สวยงาม อนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมของอาคารในสไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงโรมซึ่งในเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่สถาปัตยกรรมยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่ว่าจะเดินทางไปจุดไหนของเมืองก็จะเห็นอาคาร, รูปปั้น, น้ำพุ, รางน้ำ, จัสตุรัส ต่างๆที่สวยงามเสมือนเมืองสวรรค์ กรุงโรมนั้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าก่อนยุคอาณาจักรโรมันนั้นพื้นที่ของกรุงโรมนั้นมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 14,000 ปีแล้วสันนิฐานว่าในช่วงยุคหินจากหลักฐานการพบหลักฐานของเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และอาวุธหิน และในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรืองนั้นเริ่มมีการก่อตั้งกรุงโรมขึ้นในช่วง 2,800 ปีก่อน ซึ่งโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงโรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ยังคงครองอันดับต้นๆของยุโรป โดยในปี 2008 กรุงโรมถูกจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับที่ 11 ของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง 8 ล้านต่อปีที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมกรุงโรม สถาปัตยกรรมของกรุงโรมนั้นจัดว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากของประเทศภายในกรุงโรมประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งโรมโบราณที่ยังมีให้ชมในปัจจุบันเช่น โคลอสเซียม เป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดสามารถจุผู้ชมได้ถึง 60,000 คน สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยโรมัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆเช่น  จัตุรัสโรมัน, Domus Aurea, แพนธีออน, คอลัมน์ทราจัน, Trajan’s Market, สุสานใต้ดิน เป็นต้น สถาปัตยกรรมยุคกลางจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีมากที่สุดในกรุงโรม เช่น  มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และมหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพง รวมถึงโรมมีชื่อเสียงจากน้ำพุหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งบอกถึงความสามารถในงานสร้างเครื่องมือส่งน้ำ รางน้ำต่างๆเพื่อใช้ในสาธารณูปโภคของชาวเมืองในสมัยนั้นด้วย

เนเปิลส์ เมืองแห่งไวน์องุ่น

เนเปิลส์ เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณแคว้นกัมปาเนียของอิตาลี เนเปิลส์ ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า นาโปลี เป็นเมืองที่จัดว่ามีความเก่าแก่และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีซึ่งในสมัยอดีตนั้นเนเปิลส์ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญมากในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ศาสตร์การทำอาหาร รวมถึงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านการหมักไวน์องุ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ เนเปิลส์ก่อตั้งขึ้นมาในช่วง 800 – 1,000 ปีก่อนในช่วงอาณาจักรโรมันตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองปอมเปอี, เฮอร์คิวเรเนียม เป็นเมืองโบราณเก่าซึ่งล่มสลายจากการทำลายโดยภูเขาไฟวิสุเวียสในปี ค.ศ. 79 โดยเมืองเนเปิลส์นั้นจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความรุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยอาณานิคมกรีกจนถึงสมัยอาณาจักรโรมัน และเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมกรีกไปสู่อาณาจักรโรมัน และเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ศาสนา และกวีภาษาละตินที่มีชื่อเสียงซึ่งเนเปิลส์ก็จัดว่าเป็นเมืองที่มีอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมมากกว่ากรุงโรมเสียอีกซึ่งทำให้เนเปิลส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เมืองเนเปิลส์นั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 จนกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเริ่มมีการขยายอาณาเขตเรื่อยๆมาจนในปัจจุบันนั้นเมืองเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในอิตาลี ประมาณการว่ามีประชากรราว 3.1 – 3.5ล้านคนหรืออาจถึง 4.4 ล้านคนโดยประมาณ เนเปิลส์ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวเนเปิลส์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเมืองท่าชายทะเลแห่งนี้เคยเป็นเมืองปอมเปอีมาก่อน ทั้งนี้เมืองเนเปิลส์ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟวิสุเวียส ซึ่งปะทุครั้งล่าสุดในปี 1944 ด้วยเมืองที่มีประชากรหนาแน่นทำให้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการปะทุอีกครั้งของภูเขาไฟลูกนี้ เนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งนี้ซึ่งมีทัศนียภาพของเมืองเก่าและชายทะเลที่สวยงาม หากจะกล่าวในเรื่องของศาสตร์การทำอาหารนั้นเนเปิลส์จัดว่าเป็นเมืองแห่งแรกที่คิดค้นการทำพิซซ่าขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นประกอบอาหารโดยการทอดต่อมาเริ่มใช้วิธีโดยการอบในเตาไฟต่อมาเริ่มมีการแพร่หลายของพิซซ่าไปทั่วยุโรปยังมีอิทธิพลด้านดนตรีอย่างแพร่หลาย อย่างเช่นการประดิษฐ์ Romantic guitar และแมนโดลิน รวมทั้งอุปรากรและเพลงท้องถิ่น  นอกจากนี้แล้วเนเปิลส์ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของไวน์องุ่นที่แสนอร่อยซึ่งไวน์องุ่นนั้นนับว่ามีการหมักมายาวนานและเป็นเมืองที่ส่งออกในไวน์องุ่นตั้งแต่สมัยโรมันด้วย